Bilder/Toppbilder/970x320_trad.jpg

Nätverksträff med diabetessköterskor

En nätverksträff är ett möte för diabetessköterskor med syfte att att utbyta erfarenheter och kunskaper inom diabetesområdet samt att ta del av fortbildning inom ett aktuellt tema. Erfarenhetsutbyte sker under ledning av den sjuksköterska som är ansvarig för mötet.


Vilka vi är

Med huvudkontor i Bagsværd, Danmark, är Novo Nordisk ett globalt läkemedelsföretag med 90 år av innovation och ledarskap inom diabetesvård. Bolaget har ledande positioner också inom hemofilivård, tillväxthormonterapi och hormonbehandling.

Novo Nordisk har cirka 41.700 medarbetare i 77 länder, och marknadsför sina produkter i fler än 165 länder.

Novo Nordisk webbsidor

Novo Nordisk i världen