Utbildningar/Tematimmar/miriam-peter970x320.jpg

Tematimme 2

Terapiområde: Ej angivet

Plats: Enligt överenskommelse

Tid: Enligt överenskommelse

Efter en repetition av grundläggande kunskap om typ 2-diabetes, bla målvärde för HbA1c och samtliga glukossänkande läkemedel, fokuserar vi på insulinbehandling, både initiering och pågående behandling.

Med utgångspunkt från patientfallen Miriam och Peter kommer vi överens om målvärde för HbA1c, behandling och uppföljning. Vi diskuterar bland annat stickteknik, svängande blodsocker och hinder för blodsockerkontroll.

Tematimmen syftar till att ge kunskaper som kan praktiseras direkt i den kliniska vardagen.

  • Möt Miriam och Peter
  • Initiering och optimering av basinsulin
  • Checklista vid insulininsättning
  • Efter basinsulin
  • Motivation, egenvård och följsamhet

Målgrupp

Läkare och sjuksköterskor inom primärvård.

Tidsåtgång

2 timmar på er vårdcentral.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Novo Nordisk står för enklare förtäring. För detta uppdrag är föreläsaren kontrakterad av Novo Nordisk.

Anmäl er till När utmaningarna blir fler

Anmälan

Ange under Övrigt vilken tematimme ni är intresserade av.

Tema 1 – FÖRSTA TIDEN MED DIABETES
Fokus i tema 1 ligger på grunderna inom behandling av typ 2-diabetes. Vi går bland annat igenom bestämning av målvärden, samtliga glukossänkande läkemedel och ett praktiskt målvärdesverktyg som kan användas tillsammans med patienterna.

Tema 2 – NÄR UTMANINGARNA BLIR FLER
Efter en snabbrepetition av tema 1 fokuserar vi på insulinbehandling (både initiering och pågående behandling). Vi diskuterar också stickteknik, svängande blodsocker och
hinder för blodsockerkontroll, bland andra ämnen.

Tema 3 – MED MYCKET ATT TA HÄNSYN TILL
I detta tema speglas mer komplicerade situationer (den åldrande patienten, försämrad njurfunktion, hjärtproblem och övervikt) vid typ 2-diabetes. Vi diskuterar hur man lämpligast bestämmer målvärden i samråd med patienten när bilden blivit mer komplex.

Har du frågor?

Kontakta Ylva Doyon

yvdo@novonordisk.com


Vilka vi är

Med huvudkontor i Bagsværd, Danmark, är Novo Nordisk ett globalt läkemedelsföretag med 90 år av innovation och ledarskap inom diabetesvård. Bolaget har ledande positioner också inom hemofilivård, tillväxthormonterapi och hormonbehandling.

Novo Nordisk har cirka 41.700 medarbetare i 77 länder, och marknadsför sina produkter i fler än 165 länder.

Novo Nordisk webbsidor

Novo Nordisk i världen