Utbildningar/Tematimmar/miriam-peter970x320.jpg

Tematimmar: DiP Inspiration till framgång

DiP inspiration till framgång är vår senaste utbildningsserie om typ 2-diabetes som riktar sig till primärvården. I varje avsnitt presenteras olika patientfall. Med utgångspunkt från dem kommer vi överens om målvärde för HbA1c, behandling och uppföljning.

Varje tema har sitt speciella fördjupningsområde och syftar till att ge kunskaper som kan praktiseras direkt i den kliniska vardagen. Utbildningen genomförs med fördel i tre stycken tvåtimmarspass.

Våra aktuella tematimmar

Röster om utbildningen

Bra flyt och relevanta patientfall.
Bra gruppaktiviteter. Man blev aktiverad och bibehöll koncentrationen.
Bra faktainformation och många olika lösningar på patienternas problem.

Målgrupp

DiP Tematimmar vänder sig till all personal på arbetsplatsen som vill få inspiration och fördjupa sig i ny kunskap inom diabetesområdet.

Tidsomfattning

Varje tematimme tar två timmar.

Antal utbildningstillfällen

Sker lokalt efter behov och önskemål. Utbildningen genomförs med fördel i tre stycken tvåtimmarspass.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Novo Nordisk står för utbildningsmaterial, föreläsararvode samt enklare förtäring. För detta uppdrag är föreläsaren kontrakterad av Novo Nordisk.

Liknande utbildningar

Tematimme


Vilka vi är

Med huvudkontor i Bagsværd, Danmark, är Novo Nordisk ett globalt läkemedelsföretag med 90 år av innovation och ledarskap inom diabetesvård. Bolaget har ledande positioner också inom hemofilivård, tillväxthormonterapi och hormonbehandling.

Novo Nordisk har cirka 41.700 medarbetare i 77 länder, och marknadsför sina produkter i fler än 165 länder.

Novo Nordisk webbsidor

Novo Nordisk i världen