Bilder/Slideshow/Startbild_syrra_960x400.jpg

DIP När? Var? Hur?

Terapiområde: Diabetes

Plats: Stockholm

Tid: 23 maj, 09:00 - 16:30

Senaste anmälan: 10 maj, 2019

En av de mest omtyckta utbildningarna om diabetes för primärvården!

Kursinnehållet är alltid uppdaterat med de senaste riktlinjerna och nyheterna kring diabetesbehandling. Kursens övergripande mål är att ge kunskap om individualiserad diabetesbehandling hos personer med typ 2-diabetes. Detta för att nå förbättrade behandlingsresultat och därmed minska patientens risk för komplikationer av sin diabetes.

Dagen bygger på aktivitet från deltagaren med diskussioner och grupparbeten kring patientfall.

Utbildningsform:
Heldagsutbildning.

Målgrupp:
Läkare och sjuksköterskor inom primärvården som behandlar personer med diabetes.

Kursledning:
Lena Hallin-Landstedt, Överläkare, Endokrinolog- mott. Medicinkliniken, Danderyds Sjh. Stockholm

Cristina Rodrigo, DL, Husläkarna i Österåker

Fullständigt program finns i inbjudan.


Datum:
Torsdag 23 maj 2019

Plats:
Hotel Skeppsholmen, Stockholm

Anmälan:
Senast 10 maj 2019

Kursen är kostnadsfri.
Novo Nordisk står för lunch, fika, lokalkostnad och föreläsararvode. Föreläsarna är
kontrakterade av Novo Nordisk.

Kontaktpersoner:
Johanna Andersson
Regionalt Utbildningsansv.
Tel: 0706 38 89 74
Mail: jaxn@novonordisk.com

Daniel Sandblom
Distriktsansvarig Diabetes
Tel: 0767 21 09 17
Mail: dasb@novonordisk.com

Anmälan

Ange i "Specialkost" om du har några allergier eller äter någon specialkost.
Jag vill ha specialkost och samtycker till att Novo Nordisk behandlar mina uppgifter om specialkost i enlighet med informationen om personuppgiftshantering för ändamålet att tillmötesgå önskemål om sådan kost.

Hitta hit

Gröna gången 1, 111 49 Stockholm

Har du frågor?

Kontakta Johanna Brännström

0706 38 89 74

jaxn@novonordisk.com


Relaterade utbildningar

21
MAJ
DIP När? Var? Hur?
Kursens övergripande mål är att ge kunskap om individualiserad diabetesbehandling hos personer med typ 2-diabetes.
Terapiområde: Diabetes
Plats:  Gullmarsstrand
Tid:  21 maj, 09:00 - 16:30
Anmälningsdatum har passerat
Läs mer

Vilka vi är

Med huvudkontor i Bagsværd, Danmark, är Novo Nordisk ett globalt läkemedelsföretag med 90 år av innovation och ledarskap inom diabetesvård. Bolaget har ledande positioner också inom hemofilivård, tillväxthormonterapi och hormonbehandling.

Novo Nordisk har cirka 41.700 medarbetare i 77 länder, och marknadsför sina produkter i fler än 165 länder.

Novo Nordisk webbsidor

Novo Nordisk i världen