Bilder/Slideshow/Startbild_syrra_960x400.jpg

DIP När? Var? Hur?

Terapiområde: Diabetes

Plats: Helsingborg

Tid: 20 sep, 09:00 - 16:30

Senaste anmälan: 3 september, 2018

En av de mest omtyckta utbildningarna om diabetes för primärvården!

Kursinnehållet är alltid uppdaterat med de senaste riktlinjerna och nyheterna kring diabetesbehandling. Kursens övergripande mål är att ge kunskap om individualiserad diabetesbehandling hos personer med typ 2-diabetes. Detta för att nå förbättrade behandlingsresultat och därmed minska patientens risk för komplikationer av sin diabetes. Dagen bygger på aktivitet från deltagaren med diskussioner och grupparbeten kring patientfall.

UNGEFÄRLIG TIDSFÖRDELNING

09:00-11:15 (samling med fika från 08:30)
● Bakgrund
● Varför ska typ 2-diabetes behandlas?
● Diagnoskriterier
● Målsättning för HbA1c
● Patogenes och patofysiologi vid typ 2-diabetes

11:15-12:00
● Behandlingsarsenalen
● Aktuella riktlinjer

12:00-13:00
● Lunch

13:00-14:30
● Diabetes och hjärt-kärlsjukdom
● Fördjupning av inkretin- och insulinbehandling

14:30-15:00
● Kaffe

15:00-16:30
● Patientfallsdiskussioner
● Avslut & nyckelbudskap

UTBILDNINGSFORM
Heldagsutbildning.

MÅLGRUPP
Läkare och sjuksköterskor inom primärvården som behandlar personer med diabetes.

KURSEN ÄR KOSTNADSFRI
Novo Nordisk står för lunch, fika, lokalkostnad och föreläsararvode.
Föreläsarna är kontrakterade av Novo Nordisk.

DATUM
torsdag 20 September 2018

PLATS
Elite Hotel Marina Plaza
Kungstorget 6, Helsingborg

SENAST ANMÄLAN
Anmälan senast 3 september 2018
Deltagare inhämtar godkännande från huvudman att delta på mötet.

KURSLEDNING
Överläkare Peter Kalén, Diabetesmottagningen, Ängelholm
Överläkare Anders Wihl, Diabetesmottagningen, Landskrona

KONTAKTPERSONER:
Petra Kajrup Lindfors
Reg Utbildningsansv Diabetes
Tel: 070-2413460
Mail: pkaj@novonordisk.com

Det går inte att anmäla sig till den här utbildningen

Hitta hit

Kungstorget 6, Helsingborg

Har du frågor?

Kontakta Ylva Doyon

yvdo@novonordisk.com


Relaterade utbildningar


Vilka vi är

Med huvudkontor i Bagsværd, Danmark, är Novo Nordisk ett globalt läkemedelsföretag med 90 år av innovation och ledarskap inom diabetesvård. Bolaget har ledande positioner också inom hemofilivård, tillväxthormonterapi och hormonbehandling.

Novo Nordisk har cirka 41.700 medarbetare i 77 länder, och marknadsför sina produkter i fler än 165 länder.

Novo Nordisk webbsidor

Novo Nordisk i världen