Bilder/Slideshow/Startbild_syrra_960x400.jpg

DIP När? Var? Hur?

Terapiområde: Diabetes

Plats: Gullmarsstrand

Tid: 21 maj, 09:00 - 16:30

Senaste anmälan: 18 april, 2019

En av de mest omtyckta utbildningarna om diabetes för primärvården!

Kursinnehållet är alltid uppdaterat med de senaste riktlinjerna och nyheterna kring diabetesbehandling. Kursens övergripande mål är att ge kunskap om individualiserad diabetesbehandling hos personer med typ 2-diabetes. Detta för att nå förbättrade behandlingsresultat och därmed minska patientens risk för komplikationer av sin diabetes.

Dagen bygger på aktivitet från deltagaren med diskussioner och grupparbeten kring patientfall.

Utbildningsform:
Heldagsutbildning.

Målgrupp:
Läkare och sjuksköterskor inom primärvården som behandlar personer med diabetes.

Kursledning:
Jesper Fowelin, överläkare, medicinmottagningen, Kungsbacka
Daniel Jonsson, specialist allmänmedicin,
Maria Albert Vc, Trollhättan

Fullständigt program finns i inbjudan.


Datum:
Tisdag 21 maj 2019

Plats:
Gullmarsstrand Hotell & Konferens

Anmälan:
Senast 18 april 2019

Kursen är kostnadsfri.
Novo Nordisk står för lunch, fika, lokalkostnad och föreläsararvode. Föreläsarna är
kontrakterade av Novo Nordisk.

Kontaktpersoner:
Charlott Liegnell
Sälj/marknadsassistent
Tel: 0706 – 38 89 03
Mail: clie@novonordisk.com

Katarina Tovinger
Distriktsansvarig Diabetes
Tel: 0706 – 38 83 52
Mail: ksdm@novonordisk.com

Det går inte att anmäla sig till den här utbildningen

Hitta hit

Strandvägen 2-14, Fiskebäckskil

Har du frågor?

Kontakta Charlott Liegnell

040-38 89 10

clie@novonordisk.com


Relaterade utbildningar


Vilka vi är

Med huvudkontor i Bagsværd, Danmark, är Novo Nordisk ett globalt läkemedelsföretag med 90 år av innovation och ledarskap inom diabetesvård. Bolaget har ledande positioner också inom hemofilivård, tillväxthormonterapi och hormonbehandling.

Novo Nordisk har cirka 41.700 medarbetare i 77 länder, och marknadsför sina produkter i fler än 165 länder.

Novo Nordisk webbsidor

Novo Nordisk i världen