Bilder/Toppbilder/CTB-Female-nurse-or-doctor_970x320.jpg

DIP När? Var? Hur?

Typ 2-diabetes är en av vår tids snabbast växande folksjukdomar. Med sjukdomens progressiva förlopp, individuella behandlingsmål och möjligheter ställs sjukvårdspersonalen inför stora utmaningar.
Endagsutbildningen När? Var? Hur?, om behandling vid typ 2-diabetes, är en av de mest omtyckta utbildningarna om diabetes för primärvården. Dagen bygger på aktivitet från deltagarna med diskussioner och grupparbeten. Utbildningen innehåller därför praktiska övningar och verklighetsnära exempel.

Citat från en av våra deltagare:
“Det är en femstjärnig utbildning med bra material och bra föreläsare.”
Spec. allmänmedicin

Innehåll
Under kursen tar vi upp ämnen som:
● Bakgrund
● Varför ska typ 2-diabetesbehandlas?
● Diagnoskriterier
● Målsättning för HbA1c
● Patogenes och patofysiologi vid typ 2-diabetes
● Behandlingsarsenalen
● Aktuella riktlinjer
● Diabetes och hjärt-kärlsjukdom
● Fördjupning av inkretin- och insulinbehandling
● Patientfallsdiskussioner

Kursens övergripande mål
Att ge kunskap om individualiserad diabetesbehandling hos personer med typ 2-diabetes, för att nå förbättrade behandlingsresultat och därmed minska patienternas risk för diabetiska komplikationer.

Målgrupp
Läkare och sjuksköterskor inom primärvården
som behandlar personer med diabetes.
Tidsomfattning
Heldagsutbildning

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri. Novo Nordisk står för lunch, fika och
lokalkostnad. Föreläsarna är kontrakterade av Novo Nordisk


Vilka vi är

Med huvudkontor i Bagsværd, Danmark, är Novo Nordisk ett globalt läkemedelsföretag med 90 år av innovation och ledarskap inom diabetesvård. Bolaget har ledande positioner också inom hemofilivård, tillväxthormonterapi och hormonbehandling.

Novo Nordisk har cirka 41.700 medarbetare i 77 länder, och marknadsför sina produkter i fler än 165 länder.

Novo Nordisk webbsidor

Novo Nordisk i världen