DIP Barn

DIP Barn vänder sig till vårdteam med speciell inriktning på barn och ungdomar med diabetes. Kursen är framtagen i samarbete med barnläkare.

När ett barn drabbas av diabetes står hela familjen inför en ny situation som kan vara svår att hantera. Här fyller diabetesteamet en viktig funktion genom att erbjuda bästa möjliga diabetesvård samt att stötta och utbilda såväl föräldrarna som barnet.

Kursens övergripande mål
Under utbildningen får du kunskap, inspiration och verktyg som kan underlätta och förbättra omhändertagandet av barn med diabetes och deras familjer. Syftet med utbildningen är att stärka teamarbetet och öka kunskapen om evidensbaserad diabetesvård.

Målgrupp
Endokrinologi och diabetologi, barn- och ungdomsmedicin. Deltagarantalet är begränsat och vi prioriterar därför diabetesteam (läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator, dietist).

Tidsomfattning
DIP Barn är en fyra dagars internatutbildning.

Liknande utbildningar


Vilka vi är

Med huvudkontor i Bagsværd, Danmark, är Novo Nordisk ett globalt läkemedelsföretag med 90 år av innovation och ledarskap inom diabetesvård. Bolaget har ledande positioner också inom hemofilivård, tillväxthormonterapi och hormonbehandling.

Novo Nordisk har cirka 41.700 medarbetare i 77 länder, och marknadsför sina produkter i fler än 165 länder.

Novo Nordisk webbsidor

Novo Nordisk i världen