Bilder/Slideshow/Startbild_diabeteskollage_960x400.jpg

Webinar: Höjdpunkter från Diabetesdagarna Tylösand 16 maj

Terapiområde: Diabetes

Plats: Enligt överenskommelse

Tid: 16 maj, 12:10 - 12:45

Senaste anmälan: 15 maj, 2019

Diabetesdagar Tylösand närmar sig och vi vill redan nu bjuda in till ett sammanfattande webinar vid två olika tillfällen, Torsdagen den 16 maj 2019 samt Tisdagen den 21 maj 2019, Kl 12.10-12.45.


Läkarförbundet tydliggör i sin enkät till alla specialister att fortbildning är avgörande för att sprida och implementera nya arbetssätt och behandlingsmetoder för att erhålla en evidensbaserad, jämlik och patientsäker vård med hög kvalitet.


Som ett led i kunskapsöverföring till flera medarbetare erbjuder Novo Nordisk höjdpunkterna från Diabetesdagar Tylösand sammanfattade i webinarsdär moderator, Öl och Docent Magnus Löndahl, Endokrinologen SUS kommer att belysa highlights från kursen. Vilka är de viktigaste budskapen som primärvården behöver känna till för att kunna bedriva en optimal diabetesvård som kommer patienterna till nytta?


Programpunkter som sammanfattas ur ett kliniskt primärvårdsperspektiv;

● Nationella och internationella riktlinjer för diabetesbehandling
● Genomgång av aktuella diagnosmöjligheter
● Diabetes och hjärtkärlsjuklighet ur både kardiologens och diabetologenssynvinkel
● Diabetes och kost
● Diabetes och rökning
● NDR och selektering av prioriterade patientgrupper för riktade insatser


Målgrupp:
Läkareochsjuksköterskorsamtövrighälso – och sjukvårdspersonal som behandlar diabetespatienter.


Syfte:
Förstärka kompetenshöjningen kring diabetes och dess behandling för deltagare samt bidra till kunskapsspridning till övrig personal på mottagningen.


Intresseanmäl dig senast 6 maj 2019.
OBS! Uppkopplingen är begränsad till ett visst antal. Först till kvarn.
Länken till webinaret kommer att skickas till den mailadress som anges i anmälan.
OBSERVERA att uppkoppling till webinar stöttas mest optimalt av nyare webläsare.


Kontaktperson:
Petra Kajrup Lindfors
Regionalt Utbildningsansvarig
Tel: 0702-413460
Mejl: pkaj@novonordisk.com

Det går inte att anmäla sig till den här utbildningen

Har du frågor?

Kontakta Petra Kajrup Lindfors

0702 41 34 60

pkaj@novonordisk.com


Relaterade utbildningar

27
AUG
Diabetesdag Åhus - nytt datum!
Välkommen till Diabetesdag i Åhus tisdagen den 27 augusti 2019!
Terapiområde: Diabetes
Plats:  Åhus
Tid:  27 aug, 09:00 - 16:15
Anmälan senast: 16 augusti
Läs mer och anmäl dig

Vilka vi är

Med huvudkontor i Bagsværd, Danmark, är Novo Nordisk ett globalt läkemedelsföretag med 90 år av innovation och ledarskap inom diabetesvård. Bolaget har ledande positioner också inom hemofilivård, tillväxthormonterapi och hormonbehandling.

Novo Nordisk har cirka 41.700 medarbetare i 77 länder, och marknadsför sina produkter i fler än 165 länder.

Novo Nordisk webbsidor

Novo Nordisk i världen