Bilder/Toppbilder/Novo_kollage_diabetesdagarna.jpg

Diabetesdagar Skaraborg

Terapiområde: Diabetes

Plats: Skövde

Tid: 20 mar, 09:00- 21 mar, 15:00

Välkommen till Diabetesdagar i Skaraborg!

Målgrupp:
Diabetesteam, diabetesansvariga/intresserade läkare och diabetessjuksköterskor inom klinik eller primärvård, samt specialister inom diabetologi och endokrinologi som arbetar i Skaraborg län.

Datum:
20-21 mars 2019

Plats:
Knistad Herrgård, Skövde

Syfte:
Mötet syftar till att öka kunskapen om diabetes och till kunskapsutbyte inom beskriven region.

Kostnad:
Boende i enkelrum: 2150 + moms.
Boende i dubbelrum: 1900/person + moms.
Kursmaterial, kost och logi ingår. Novo Nordisk står för förtäring, lokalkostnad och föreläsararvode. Föreläsarna är kontrakterade av Novo Nordisk för detta uppdrag. Deltagare bekostar själv ev. resa och inhämtar godkännande från huvudman att delta på mötet.

Moderatorer:
Fredrik Forsblad, överläkare, Medicinkliniken, SKAS, Lidköping
Margareta Hellgren, specialist i allmänmedicin, PhD, Närhälsan S:a Ryd, Skövde samt Skaraborgsinstitutet, Avdelningen för Allmänmedicin, Göteborgs Universitet


Läs mer om vad som står på programmet här.


Anmälan:
Anmäl dig här senast 1 mars 2019.

Hitta hit

Har du frågor?

Kontakta Ylva Doyon

yvdo@novonordisk.com


Relaterade utbildningar


Vilka vi är

Med huvudkontor i Bagsværd, Danmark, är Novo Nordisk ett globalt läkemedelsföretag med 90 år av innovation och ledarskap inom diabetesvård. Bolaget har ledande positioner också inom hemofilivård, tillväxthormonterapi och hormonbehandling.

Novo Nordisk har cirka 41.700 medarbetare i 77 länder, och marknadsför sina produkter i fler än 165 länder.

Novo Nordisk webbsidor

Novo Nordisk i världen