Bilder/Slideshow/Startbild_diabeteskollage_960x400.jpg

Vårdagar Diabetes 27-28 februari 2019

Terapiområde: Diabetes

Plats: Särö

Tid: 27 feb, 09:30- 28 feb, 15:00

Välkommen till Vårdagar Diabetes, Säröhus 27-28 februari 2019

Målgrupp:
Läkare och sjuksköterskor som arbetar med personer som har typ 2-diabetes. Exempelvis diabetesteam, diabetesansvariga/intresserade läkare och diabetessjuksköterskor inom klinik eller primärvård, samt specialister inom diabetologi och endokrinologi verksamma inom Västragötalandsregionen med omnejd.

Datum:
09:30 den 27/2 till 15:00 den 28/2 2019

Plats:
Säröhus, Särö, www.sarohus.se senast 13 februari.

Syfte:
Att skapa ett gemensamt forum för dialog och kunskapsutbyte.

Kostnad:
2200,- + moms. Logi (Enkelrum), kost och kursmaterial ingår.
1900,- + moms. Logi (Dubbelrum), kost och kursmaterial ingår.
1000,- + moms. Utan logi. Kost och kursmaterial ingår.
För detta uppdrag är föreläsarna kontrakterade av Novo Nordisk.

Fullständigt program finns inbjudan.


Anmäl dig här senast 13 februari 2019.
Deltagare inhämtar godkännande från huvudman att delta på mötet
OBS! Begränsat antal platser.

Novo Nordisk står för förtäring, lokalkostnad och föreläsararvode. Föreläsaren är kontrakterad av Novo Nordisk för detta uppdrag. Deltagare bekostar själv ev. resa och inhämtar godkännande från huvudman att delta på mötet.

Kontaktpersoner:
Therese Nordström
Regionalt utbilningsansvarig
+46722-02 11 13
ten@novonordisk.com

Alexander Karlsson
Distriktsansvarig Diabetes
+46706388042
zaxk@novonordisk.com

Åsa Bjur
Distriktsansvarig Diabetes
+46722144487
zbjr@novonordisk.com

Hitta hit

Säröhusvägen 12, 429 43 Särö

Har du frågor?

Kontakta Ylva Doyon

yvdo@novonordisk.com


Vilka vi är

Med huvudkontor i Bagsværd, Danmark, är Novo Nordisk ett globalt läkemedelsföretag med 90 år av innovation och ledarskap inom diabetesvård. Bolaget har ledande positioner också inom hemofilivård, tillväxthormonterapi och hormonbehandling.

Novo Nordisk har cirka 41.700 medarbetare i 77 länder, och marknadsför sina produkter i fler än 165 länder.

Novo Nordisk webbsidor

Novo Nordisk i världen