Bilder/Slideshow/Startbild_diabeteskollage_960x400.jpg

Diabetesdag Åhus

Terapiområde: Diabetes

Plats: Åhus

Tid: 04 jun, 09:00 - 16:15

Välkommen till Diabetesdag i Åhus tisdagen den 4 juni 2019!
Utbildningen är framskjuten till efter sommaren. Vi återkommer med nytt datum.

Målgrupp:
Diabetesintr/ansv sjuksköterskor och läkare i primärvården


Datum:
Tisdagen den 4 juni 2019

Tid:
09.00-16.15
Fika från 08.30 med utställning från Novo Nordisk

Plats:
Åhus Gästgiveri

Syfte:
Öka kunskapen om diabetes och kopplingen till hjärt-kärlsjukdom samt behandling

Programpunkter:

  • Utmaning och risker hos diabetespatienten
  • Strukturerat omhändertagande
  • Utmaningar och möjligheter med diabetes och hjärtkärlsjuklighet
  • Glukossänkande behandling – vilka verktyg finns det?
  • Patientfallsdiskussioner

Föreläsare:
Eva Oest, dl Capio Söder Helsingborg
Ola Norrhamn, Medicinkliniken, Kristianstad
Fler föreläsare presenteras inom kort.

Anmälan:
senast 27 maj 2019

Kostnad:
Deltagare bokar och bekostar själv ev. resa.
Novo Nordisk står för förtäring, lokalkostnad och föreläsararvode. Föreläsarna är
kontrakterade av Novo Nordisk för detta uppdrag.

Kontaktpersoner:
Petra Kajrup Lindfors
Distriktansvarig Diabetes
Tel: 0722-418545
Mejl: cfem@novonordisk.com

Christoffer Eklund
Regional Utbildningsanavarig
Tel: 0702-413460
Mejl: pkaj@novonordisk.com

Hitta hit

Gamla Skeppsbron 30, 296 31 Åhus

Har du frågor?

Kontakta Christoffer Eklund

070 811 62 62

cfem@novonordisk.com


Vilka vi är

Med huvudkontor i Bagsværd, Danmark, är Novo Nordisk ett globalt läkemedelsföretag med 90 år av innovation och ledarskap inom diabetesvård. Bolaget har ledande positioner också inom hemofilivård, tillväxthormonterapi och hormonbehandling.

Novo Nordisk har cirka 41.700 medarbetare i 77 länder, och marknadsför sina produkter i fler än 165 länder.

Novo Nordisk webbsidor

Novo Nordisk i världen