Bilder/Toppbilder/Rolf_Luft2.jpg

Rolf Luft Symposium 2019

Terapiområde: Diabetes

Plats: Stockholm

Tid: 08 maj, 14:00 - 18:00

Senaste anmälan: 1 maj, 2019

Inbjudan till vetenskaplig sammankomst

Datum: 8 maj,
Klockan: 14.00 – 18.00
Plats: Nobel Forum, Karolinska Institutet

Symposiet kommer att handla om diabetesvården i Stockholm samt diabetespatientens resa genom vården. Prisceremonin för Rolf Luft Award sker i anslutning till symposiet.

Här hittar du det fullständiga programmet.

Inbjudna: Läkare och sjuksköterskor med intresse för diabetes.

Anmälan: senast 1 maj 2019.

Symposiet är kostnadsfritt. Novo Nordisk står för lättare förtäring. Eventuellt föreläsararvode betalas av Novo Nordisk. Deltagare inhämtar godkännande från huvudman att delta på mötet.

Anmälan

Hitta hit

Solnavägen 1, 171 77 Solna

Har du frågor?

Kontakta Ylva Doyon

yvdo@novonordisk.com


Relaterade utbildningar

07
MAJ
Tekniska möjligheter vid Typ-1 diabetes
Halvdagssymposium med vetenskaplig inriktning och erfarenhetsutbyte.
Terapiområde: Diabetes
Plats:  Linköping
Tid:  07 maj, 09:00 - 15:00
Anmälan senast: 23 april
Läs mer och anmäl dig

Vilka vi är

Med huvudkontor i Bagsværd, Danmark, är Novo Nordisk ett globalt läkemedelsföretag med 90 år av innovation och ledarskap inom diabetesvård. Bolaget har ledande positioner också inom hemofilivård, tillväxthormonterapi och hormonbehandling.

Novo Nordisk har cirka 41.700 medarbetare i 77 länder, och marknadsför sina produkter i fler än 165 länder.

Novo Nordisk webbsidor

Novo Nordisk i världen