Bilder/Toppbilder/Novo_Rubin.jpg

Tekniska möjligheter vid Typ-1 diabetes

Terapiområde: Diabetes

Plats: Linköping

Tid: 07 maj, 09:00 - 15:00

Senaste anmälan: 23 april, 2019

VÄLKOMMEN till ett symposium för er som arbetar med Typ 1-diabetes på barn- och vuxenmottagningar i Södra Sjukvårdsregionen. Rubin Medical och Novo Nordisk Scandinavia AB hälsar välkommen till ett spännande möte kring insulinpumpar, CGM, insuliner och andra aktuella ämnen med fokus på både nyheter kring riktlinjer, forskning samt klinisk praxis.

DATUM:
Linköping 7 maj 2019

PLATS:
Frimurarehotellet, Linköping

TID:
Kl. 09.30-16.00 med lunch mellan 12.00-13.00, samt möjlighet att besöka montrar i pauserna. Drop-in fika på fm från kl. 09.00 och em-fika ca. kl. 14.30-15.00.

SYFTE:
Att öka kunskap kring teknik och behandling av typ 1-diabetes via föredrag och erfarenhetsutbyte.

MÅLGRUPP:
Team med läkare och diabetessjuksköterskor på barnoch vuxenmottagningar verksamma i Södra Sjukvårdsregionen.

ANMÄLAN:
Anmälan sker senast 23 april. Deltagare inhämtar godkännande från huvudman att delta på mötet.

Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Deltagare bekostar själv eventuell resa.

UR PROGRAMMET:
● Vad ska vi mäta och hur påverkar det patienten?
● Att vara förälder till barn med diabetes
● Highlights från ATTD, Berlin 2019
● Optimering av vardagen med hjälp av tekniken
● Workshop med erfarenhetsutbyte kring aktuell verktygslåda

Föreläsningarna kommer att varvas med diskussioner och patientfall och avslutas med en workshop där ditt aktiva deltagande välkomnas.

MODERATOR:
Ulf Samuelsson, bitr. professor, Barnkliniken US Linköping

FÖRELÄSARE:
Föreläsare och mer detaljerat program presenteras inom kort.
För detta uppdrag är föreläsarna kontrakterade av
arrangörerna.

KONTAKTPERSONER:
Anette Widstrand
anette@rubinmedical.se
0706-302690

Tony Tjäder
totj@novonordisk.com
0706-388991

Mikael Fennsjö
mife@novonordisk.com
0706-3889800

Det går inte att anmäla sig till den här utbildningen

Hitta hit

Sankt Larsgatan 14,
582 24 Linköping

Har du frågor?

Kontakta Tony Tjäder

0706 38 89 91

totj@novonordisk.com


Relaterade utbildningar


Vilka vi är

Med huvudkontor i Bagsværd, Danmark, är Novo Nordisk ett globalt läkemedelsföretag med 90 år av innovation och ledarskap inom diabetesvård. Bolaget har ledande positioner också inom hemofilivård, tillväxthormonterapi och hormonbehandling.

Novo Nordisk har cirka 41.700 medarbetare i 77 länder, och marknadsför sina produkter i fler än 165 länder.

Novo Nordisk webbsidor

Novo Nordisk i världen