Samtycke till behandling av personuppgifter

I vår strävan att kontinuerligt förbättra vår service vill vi ge dig nya möjligheter att få del av vår kunskap och information i elektronisk form. Därför ber vi om din tillåtelse att kommunicera med dig och att därför få lagra dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Novo Nordisk. När du blir medlem sparas och behandlas dina personuppgifter och uppgifter om t.ex. genomgångna utbildningar.

Genom att acceptera villkoren godkänner du enligt personuppgiftslagen (PuL) att informationen och uppgifterna tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas som beskrivits ovan.


Vilka vi är

Med huvudkontor i Bagsværd, Danmark, är Novo Nordisk ett globalt läkemedelsföretag med 90 år av innovation och ledarskap inom diabetesvård. Bolaget har ledande positioner också inom hemofilivård, tillväxthormonterapi och hormonbehandling.

Novo Nordisk har cirka 41.700 medarbetare i 77 länder, och marknadsför sina produkter i fler än 165 länder.

Novo Nordisk webbsidor

Novo Nordisk i världen