Copyright

Denna hemsida är Novo Nordisk Scandinavias egendom. Upphovsrätten till allt material på hemsidan tillhör Novo Nordisk – så även inlägg som skickats till öppna och interaktiva delar av www.fokusdip.se. Du får endast ladda ner innehåll för privat icke-kommersiellt bruk och då endast om källan anges.
Användare kan dock fritt skriva ut materialet för icke-kommersiellt bruk på följande villkor:

Att dokumenten i sin helhet inte ändras.
Att ingen avgift tas för privat utlåning av materialet.
Att upphovsrättslig innehavare (Novo Nordisk) uttryckligen anges som källa och att dessa villkor vidhäftas.

Materialet får inte kopieras, säljas, distribueras eller på annat sätt återges utan uttryckligt, skriftligt tillstånd från Novo Nordisk. Novo Nordisk har inget ansvar för oauktoriserad användning i strid med ovanstående. I den mån sådan användning kommer till vår kännedom kommer vi att överväga rättsliga åtgärder med anledning härav antingen genom eget ingripande eller genom anmälan till behörig myndighet.

Varumärken, produktnamn, bilder på produkter etc på denna hemsida tillhör Novo Nordisk, (eller används med innehavarens samtycke) och får inte användas utan skriftligt samtycke från Novo Nordisk.

2013 Alla rättigheter förbehålls Novo Nordisk Scandinavia AB.


Vilka vi är

Med huvudkontor i Bagsværd, Danmark, är Novo Nordisk ett globalt läkemedelsföretag med 90 år av innovation och ledarskap inom diabetesvård. Bolaget har ledande positioner också inom hemofilivård, tillväxthormonterapi och hormonbehandling.

Novo Nordisk har cirka 41.700 medarbetare i 77 länder, och marknadsför sina produkter i fler än 165 länder.

Novo Nordisk webbsidor

Novo Nordisk i världen